Alle SterzAutoren von Anbeginn

NAME, Vorname A(utor) F(otograf) K(ünstler) M(usiker) Ü(bersetzer) Z(eichner) Heftnummer St(erz)Buch Nr. ,@, www


S - Z

SABETZER, Erich A 4

SABETZER, Katharina A 107 k.sabetzerATgmx.at

SABOR, Steve A 88 kontaktATsteve-sabor.de www.steve-sabor.de

SAGMÜLLER, Peter Hans (Aramis) Z 17

SAHLE, Sven A 78

SAID, A 78,107 msaidmATaol.com 1saidATgmx.net

SAILER, Andrea A 91,97,100

SALAMUN, Tomaz A 6,100

SALENTIN, Katrin Z 109 mailATkatrinsalentin.de www.katrinsalentin.de

SALLER, Ernst A 15,100

SALLOKER, Aurelia A 89a,90

SALNER, Artur Z 41

SALZER-EIBENSTEIN, Gerd W. A 16

SANCHA, Alicia Z 109 alicia_sanchaATmac.com www.aliciasancha.com

SANTOS, Arnaldo A 71

SAUER, Werner A 12,14,15,20,23,26,28,30,35,39,41,84,100

SAUSENG, Anna Maria A 76 anna.sausengATaon.at

SAUSENG, Armin A 109 arminsausengATlive.at

SAUTE, Nelson A 71

SAVOPULOS, Dionissis A 18

SAX, Alois A 64,78

SERNOLD, Charlie (eig. Karl-Heinz Schreiber) A 81 schreiber.spaceATgmx.de

SCHABAUER, Leopold A 88

SCHACHINGER, Marlen A 99 marlen.schachingerATa1.net www.marlen-schachinger.com

SCHAFLINGER, Knut A 92 schaflingerATtagesschau.de Knut_SchaflingerATgmx.de

SCHAFFERER, Thomas A 101 thomas.schaffererATcobi.at www.cobi.at

SCHAFRANEK, Dorothea A 42,60,62,76,101

SCHAMI, Rafik A 74

SCHAMOTT, Andreas Z 43

SCHANDOR, Werner A 82,97 w.schandorATgmx.at

SCHANTL, Anton Z 9

SCHASCHL, Sabine A 92 infoAThauskonstruktiv.ch www.hauskonstruktiv.ch

SCHATZL, Leo AF 60 leoATsil.at www.taboo.at

SCHAUFLER, Anselm A 91

SCHAUKAL, Barbara A 85 barbara.schaukalATgmail.com

SCHEER, Robert A 103

SCHEIDL, Nora Z 88 nora.scheidlATnetzzeit.at netzzeitATnetzzeit.at www.netzzeit.at

SCHENK, Josef A 81 Josef.schenkATchello.at

SCHENK, Peter A 16

SCHERIAU, Walter A 89a,90

SCHERKE, Katharina A 110 katharina.scherkeATuni-graz.at www.uni-graz.at

SCHERR, Dieter A 52 dsATliteraturhaus.at www.vordenker.de/kollegen/scherr.htm

SCHERZ, Franziska A 16,19,24 scherz.franziskaATaon.at

SCHERZER, Markus Z 14,15,16,17

SCHERÜBL, Paul (Paul Alltag) Z 106,107 paulATpaulscheruebel-art.com www.paulscheruebel-art.com

SCHEURER, Hans A 20

SCHEUTZ, Marina (ehem. Marina Tatic) Z 14

SCHICHO, Natascha-Simone A 89a,90

SCHICKETANZ, Gerd Z 60

SCHIEFER, Jürgen Z 83,101 juergenschieferATa1.net www.juergenschiefer.at

SCHIESTL, Barbara Z 103 b.schiestlATaon.at schiestl-seebacherATsalzburg.co.at

SCHIFFER, Armgard A 42

SCHIFFER, Karl A 29

SCHILLING, Siegfried A 22

SCHILTENWOLF, Marcus A 33,42,52

SCHIMPL, Werner Z 32,81,107 au-weATaon.at www.werner-schimpl.at

SCHIMUNEK, Günter Z 10

SCHINDEL, Robert A 35 RobertATSchindel.at www.schindel.at

SCHINKO, Bernhard F 106 schinkoATtextile-art.at www.textile-art.at

SCHIRGI, Horst A. A 1,2,3,100

SCHIRHUBER, Erich A 88 erich.schirhuberATwien.gv.at

SCHLAG, Evelyn A 35

SCHLAGETER, Kerstin Rose A 92

SCHLEEF †, Einar A 41a

SCHLEICH, Berthold A 78 officeATarge.at

SCHLEINING Reinhard Z 104,106 reinhard.schleiningATgmail.com www.reinhardschleining.com

SCHLIESSELBERGER, Ursula A 78

SCHLÖSSER, Hermann A 60

SCHMALDIENST, Helene AZ 11,107,109 fleferjoheAThotmail.com www.heleneschmaldienst.at

SCHMALZ, Ferdinand A 107 ferdinand.schmalzATgmail.com www.dieschmalzette.at

SCHMEES †, Anne Z 47,64

SCHMEIKAL, Bernd A 28

SCHMID, Barbara A 4

SCHMID, Georg (Georges Autreuil) A 29,31,32,58 georg.schmidATwanadoo.fr http://georgschmid.cjb.net

SCHMIDT, Alfred Paul A 17,23,25,27,100

SCHMIDT, Bernd A 10,21,24,31 bernd.schmidtATnewsclub.at

SCHMIDT jr. †, Ernst A 36

SCHMIDT, Peter A 19,20

SCHMIDT, Siegfried J. A 13,14

SCHMIDT, Urs A 88 utpostAT12move.de

SCHMIED †, Wieland A 109

SCHMITZ-DOWIDAT, Annette A 103 cardassia2ATgmx.net

SCHMITZER, Stefan A 90 stefan.schmitzerATgmx.net

SCHMOLMÜLLER, Brigitte A 88 schmolli61Atgmx.at

SCHNEEBERGER, Arthur A 47

SCHNEIDER, Andreas Z 84 a.w.schneiderATfreenet.de

SCHNEIDER, Ilse A 88

SCHNEIDER, Kurt A 23,24

SCHNEIDER, Reinhard (BÖF) A 20

SCHNETZ, Peter A 13

SCHNETZLER, Kaspar A 58

SCHOELLER, Dieter A 16 dieter_schoellerATgmx.at

SCHON, Jenny A 107 jennyschonATarcor.de www.jennyschon.de

SCHORETITS, Ana A 109 anapekinaATa1.net http://schoretits.com

SPIESS, Martin A 101 martin_spiessATgmx.de

SCHRAGE, Dieter A 82 dieterschrageATnewsclub.at

SCHRAMM, Wilhelm Z 95,99,101,107 wilhelmATwilhelmschramm.com www.wilhelmschramm.com

SCHRAPPENEDER, Reinhold A 64,76 schrappenederAThotmail.com

SCHREIBER, Claudio A 24

SCHREIBER, Kai A 78

SCHREIBER †, Karl-Heinz (ALI Schrybyr, Charlie Sernold) A 78,81,82,95 schreiber.spaceATgmx.de www.aalfaa.de

SCHRICKER, Alois A 14

SCHRÖDER, Saza AZ 89,90,102,109 poetischATweb.de

SCHROM, Wolfgang AZ 21 aon.913320659ATaon.at

SCHROTH, Helga Z 95,102 SCHROTH-art-ORSATweb.de

SCHROTTA, Siegfried AZ 92

SCHRYBYR †, ALI (eig. Karl-Heinz Schreiber) A 78

SCHUBIGER, Jürg A 74

SCHUH, Franz A 47,54,100

SCHULZ, Marlene A 104 www.marleneschulz.info

SCHULZ, Tom A 84 mauerschulzATaol.com

SCHULZ-MERRY, Silvia A 88 aralitaATt-online.de www.avalancha1.de

SCHUMACHER, Yves H. A 64

SCHURZ, Gerhard A 17,18,28,62

SCHURZ, Peter A 21

SCHURZ, Robert A 18

SCHURZ-TORBOLI, Ghisela A 16

SCHUSCHNIG, Martin A 23,24

SCHUSTER †, Eckart F 85

SCHUTTING, Julian (Jutta) A 35,36,38,39,64,78,82,83,89,97,100,102,109

SCHWAB, Erwin F 103,104

SCHWAB, Friederike AZ 29,45,81 mailATfriederikeschwab.at www.kunstverkehr.at

SCHWAB, Ursula A 13

SCHWANER, Birgit A 76 b.schwanATgmx.at

SCHWANINGER, Gertraud (Gertraud Hebeisen) A 23

SCHWARZ, Ernst Johann A 21,25

SCHWARZ, Linda Z 101 linda.maria.schwarzATaon.at www.linda-maria-schwarz.at www.acryl.mur.at

SCHWARZ, Maximilian A 109 maximschwarzATgmx.de www.traeumeaufpapier-wordpress.com

SCHWARZ, Werner A 106 schwarz.wernerATgmail.com

SCHWARZBAUER, Renata Z 78

SCHWARZBAUER, Vinz AZ 106 vinzvegaATgmx.at

SCHWARZENBERGER, Alpi Z 36

SCHWARZENBERGER, Jörg (K.U.SCH.) K 84,90 kuschATgmx.net

SCHWEDER-SCHREINER, Karin Ü 71

SCHWEIGER, Sebastian K 107 infoATbasty.at www.basty.at

SCHWEIGER, Susanne A 29

SCHWEIGER-NICHOLS, Herbert (H. Nichols-Schweiger, H. Pschenitschnik) A StB 83,75,100,111 herbert.n-schweigerATaon.at

SCHWEISTHAL, Thomas A 81,82,84,90,92 http://www.poempress.de.vu

SCHWENDTER †, Rolf A 31,39,45,88

SCHWENTNER, Erwin K 76,106 schwentnerATaon.at

SCHWERDT, Norbert A 20,21,22,25

SCHWERTSIK, Cynthia AZ 66,74,75 cynthiaATklingt.org http://www.secondportrait.com http://salon-beautyfree.klingt.org

SCHWETZ, Christian (Christian Karner-Schwetz) A 104 christian.schwetzATgmx.net http://christian.schwetz.schreibwelten.at/

SCHWINGER, Thomas A 24,25,30,104 SchwingerATeh-darmstadt.de

SCHWÖLBERGER, Albert A 32

SCHÄFER, Heike Z 83

SCHÄFFER, Wolfgang A 62

SCHÖFFL-PÖLL, Elisabeth A 92 schoeffl.dichtermuehleATaon.at

SCHÖNBERGER, Elke Z 66

SCHÖNER †, Claus F 39

SCHÖNGRUBER-BRANDEGGER †, Mundl A 81

SCHÖNLAU, Rolf A 82,83 infoATrolfschoenlau.de

SCHÖPKE, Philip Z 25

SCHÜRRER, Ute (Ute Erb) A 62

SCHÜTZE, Elisabeth (Schütze geb. Steinbock) Z 11

SCHÜTZENHÖFER, Josef Z 60 j_in_austriaAThotmail.com

SCOZ †, Egon Z 42,55

SEEBER, Ingrid A 89a,90

SEEBÖCK, Herwig A 27,35,100

SEETHALER, Christian Z 21

SEETHALER, Helmut A 7,16 DajusaATa1.net

SEIBERT, Ernst A 74 ernst.seibertATunivie.ac.at

SEIDENAUER, Gudrun A 81

SEIDL, Evelyn A 107 evelyn.seidlATtexte-und-co.com www.texte-und-co.com

SEIDLHOFER, Waltraud A 42,45

SEIDNER, Karin A 92,101,107 karin.mackeATsprach-raum.at www.grauenfruppe.at

SEIFRIED, llse M. A 74 www.das-labyrinth.at

SEISENBACHER, Maria A 101 maria.seisenbacherATgmx.at

SEITZ, Fritz Peter A 62,64

SELLNER, Reinhard A 12,18

SELZER, Heinz Z 10,15,30

SEMEDO, Odete A 71

SENGL, Peter Z 24,26,41 senglATchello.at www.petersengl.at

SENS, Martina A 104 Martina.SensATgmx.net www.Martina-Sens.net

SEPP, A 23

SEPP, Barbara F 89

SERVATIUS, Brigitte A 26

SEUL, Michaela A 76,92,101 SeulATsportive.net

SEYBOLD, Thomas  P. A 109 seybold.thomasAThotmail.com

SEYERL, Lotte Z 32

SEYHAN, Kemal Z 59 k.seyhanATgmx.at www.kemalseyhan.com

SEYWALD, Erika Z 88 erika-seywaldATchello.at

SHAHIDI, Tanja A 107 T.ShahidiATgmx.net

SICHE, Torsten N. A 92

SIDERAS, Agis A 101 agis_siderasATyahoo.de

SIEBER, Martin Alexander A 107 martin_alexander.sieberATgmx.de

SIELECKI, Hubert A 22,24

SIERAGOWSKI, Andrzej Z 22,23

SIERNIAK, Blihal A 17

SIGA, Felix A 71

SILA, Abdulai A 71

SILVEIRA, Onesimo A 71

SIMMLER, W. (Faksimile) Z 55

SINDELAR, Gerhard Z 24,27,29

SINOWATZ, Klaus A 62,78,81 k.sinoATgmx.at

SINOWATZ, Martina A 106,107 martina.sinowatzATgmx.at www.grauenfruppe.at

SIOUFI, Manina Z 27,28,36

SKRAPITS, Gerhard F 102,103 skrapits.gerhardATinode.at

SKRICKA, Ernst Z 34,36,40,47,60

SLAVIN, Peter A 95

SLUGA, Taliman E. A 103 taliman.slugaATdoc.at

SLUNECKO, Thomas A 88 thomas.sluneckoATunivie.ac.at

SÖLLE, Dorothee A 18,19

SOMWEBER-RATH, Beatrix K 104 beatrix.somweberATgmail.com

SORAYA, Simin A 102 simin.sorayaATweb.de www.siminsoraya.de

SOSSO, Me A 71

SPIRA, Elizabeth T. A 24

SPITZER, Thomas AZ 6,7,10,12,13,21,24 t.spitzerATgmx.at

SPOHN, Anna Margaretha Z 90 anna.spohnATuni-ak.ac.at www.uni-ak.ac.at/culture

SPOHN, Rudolf Z 17

SPRINGER, Michael A 37,62 springer-aachenATt-online.de

SPROHAR, llse Z 24,31

STADLBAUER, Gerald A 14,21,22,26,100 gerald_stadlbauerAThotmail.com

STADLER, Johann A 16,20

STADTMÜLLER, Klaus AZ 50,52,58,62,107 klaus.stadtmATgmail.com

STAJAN, Josef A 26

STAMMBERGER, Achim A 83

STANGE, Katrin A 92

STANGL, Heinz Z 45,49,62

STANGL, Rainer A 24

STANGL, Werner A 101,103,104 wernerATstangl.eu http://literatur.stangl.eu

STANGL, Wolfgang A 34

STARL, Timm A 109 timm.starlATfotokritik.at www.timm-starl.at

STAUDACHER, Hans Z 24,30

STAUDINGER, Eduard A 21

STAUFNER, Martin Z 90,97,109 mailATstaufner.at www.staufner.at

STEFFEN, Elisabeth A 55

STEINER, Roland A 101 rolandsteiner1ATgmx.net www.wortwerft.at

STEINBAUER, Dorothee A 86 ccw.stainachATaon.at

STEINBAUER, Karl Z 20,22,30

STEINBÖCK, Sarah A 66

STEINER, Edda Z 24

STEINER, Martin A 60,81,82 steiner.paroleATsunrise.ch

STEINER, Merle Z 107

STEINER, Peter A 24,25,30

STEINER, Silvia Z 27

STEINER, Wilfried A 24

STEININGER †, Erich Z 39,47,60,62,64,95

STEININGER, Rene A 102 renesteiningerAThotmail.com

STEINLECHNER, Gisela A 20

STEINWACHS, Ginka A 31,33,43,47,50,55,100 Ginka.SteinwachsATt-online.de www.ginkasteinwachs.de

STEMMER, Thomas A 62,66

STEPS, Heimo A 32,37,97,100 heimo.stepsATstmk.gv.at

STERCHI, Beat A 58,60,64 postATbeatsterchi.ch www.beatsterchi.ch

STERK, Eckehart A 26

STERZ, Reinhold A 21

STETTLER, Simon A 58

STIEBER, Markus (Can't mar Corona, ©un't) Z 36,38-41,47,49,52,55,58-60,62,64,66,68, 78,81,83,84,88,89,89a,89b,90,91,92,95,97,99,102,104 markusstieberATgmx.at

STIEGNITZ, Peter A 107 peter.stiegnitzATchello.at

STIFT, Linda A 92 linda.stiftATgmx.net

STITZ, Max A 64,95 aon.912680469ATaon.at

STOCKER, Karl A 75

STOLZ, Rainer A 92,97 www.rainerstolz.de

STOLZ, Rolf A 55,58,60,76,104 rolf.stolzATweb.de www.rolfstolz.de

STONET, Walther (eig. Werner Theis) A 104 waltherATgedankenlieder.de

STORNIG, Wolfgang A 89a,90

STOROLLI, Wania M. A 37

STRANGE, Richard A 17

STRASSBURGER, Hanna A 106

STRASSER, Elisabeth A 103 aon.913195131ATaon.at

STRASSER, Peter (Retep Ressarts) AZ 12-19,23,25,26,28-33,41,43,45,49,52,54 peter.strasserATuni-graz.at

STRAUSS, Martin A 60

STREMINGER, Gerhard A 26,29,52,90,100

STROBL, Harald AF 13

STROHMAIER, Alexander Z 49,55,58,62,64,74,88,99 alexanderstrohmaierATweb.de

STROHMEIER †, Fred A 8,10

STROHMER, Mirjam A 11

STROHSCHEIN, Barbara A 43,45,76

STRÖHER, Christine (Christine Forster-Ströher) Z 97,107 chrisforATaon.at

STUBER, Hannes A 18

STUHLPFARRER, Karl A 47,60

STÖBE, Erhard Z 22,23,25

STÜNZI, Charles AF 60

SÜNDERMANN, Erich Z 78,81,102,106 http://zeichenbuch.info

SUMPER, Michael A 18

SUNTINGER, Diethard A 16 suntiATchello.at

SUPERSBERGER, Franz A 62,66 franz.supersbergerATgmail.com www.schlagloch.at

SUPPER, Walter FZ 5,9

SWOBODA, Erika A 11

SWOBODA, Katharina F 107 ksATkatharinaswoboda.net www.katharinaswoboda.net

SWOBODA, Gerhard A 8

SWOSSIL-LISSOW †, Ingrid (Ingrid Lissow) A 55

SYKORA-BITTER, Claudia (Claudia Bitter) A 83,89,107 sykora-bitterATtele2.at www.claudiabitter.at

SYSAK, Wolfgang A 103 pcxATgmx.at

SZEFLER, Stanislaw A 18

SZEILER, Josef (Theater Angelus Novus) A 43

SZYNDLER, Gregor A 106 g.szyndlerATgmail.com www.szyndler.ch

SZYSZKOWITZ, Hans Z 22

TAFERTSHOFER, Alois A 25

TAKOS, Tina Z 11

TANG, Ula Z 58

TANNER, Karl Heinz A 25

TAPELLA, Gigi A 43

TARLATT, Ulrich Z 107 augenweideATweb.de www.edition.augenweide.de

TASCHNER, Susanne Z 11,24

TATIC, Marina (Marina Scheutz) AZ 11,14

TAUCHER, Claudia A 58

TAUCHER, Josef AZ 14,19,28,82,101 gebirge_taucherATaon.at

TAUCHER, Sabina Z 91

TAUFER, Veno A 6

TAUS, Margit Z 42,43,58,62

TAUSK †, Martha A 42

TAVARES, Paula A 71

TCHEKA, Tony A 71

TEISSL, Christian A 83 christian.teisslATkfunigraz.ac.at teisslAThome.pages.at

TEIXEIRA, Vitor Z 71

TEMMEL, Edith Z 106 infoATedith-temmel.at www.edith-temmel.at

TEMMEL, Wolfgang Z 3,4 officeATtewo.at

TERTINEGG, Peter A 14,16 peter.tAtgmx.at

TEUFEL, Manfred A 78

TEUFFEL, Marianne A 20

TEZAK, Helmut F 16,20,33,36,37 helmut.tezakATtugraz.at

TEZAK, Josef AF 22

THALLER, Sabine Z 91

THEIS, Werner (Walther Stonet) A 104 waltherATgedankenlieder.de

THEUSNER, Ulrike Z 109 ulrike.theusnerATgmail.com www.ulrike-theusner.de

THIEL, Jörn A 60,66

THOM, Friedrich A 37

THORSEN, Kjetil Traedal Z 13

THUM, Gottfried Z 106

TIEFNER †, Gerd Z 16,17,20-22,24,28,34,37,42,81

TIMIDUS, C. (eig. Christian Jäger) A 99 c.timidusATaon.at

TIMPE, Eva Beatrix F 81 eb_timpeATyahoo.de www.timpe.at

TISCHER, Horst Z 58 horst.tischerATchello.at

TITZ, Martin A 104 martin.titzATstmk.gv.at

TITZ, Walter AZ 8,20,22,86,100 walter.titzATkleinezeitung.at

TOLAR, Günter A 95,97,102 guenterATtolar.at

TOLLSCHEIN, Herwig Z 107,109 

TOMASCHITZ, Walter K 106 walter.tomaschitzATtainacher.at

TOMASO, Peter (eig. Peter Brezovsky) A 22,23,24

TORTA, Siegfried A 89a,90

TRASKA, Monique AZ 11

TRAUNFELLNER, Silke F 109 meATsilke-traunfellner.com http://silke-traunfellner.com

TRAUTTMANSDORFF †, Karl E. A 64

TRAVERSA †, Gregor Z 21,34

TRENCZAK, Heinz A 32,36,84 visavis_grazATyahoo.de www.kulturserver-graz.at/v/trenczak.html

TRINKAUS, Karl A 6

TRIPOLD,Thomas A 106,109 thomas-tripoldATuni-graz.at

TROGER, Gustav Z 16,34,35

TROISSINGER, Peter F 103,106 gasthofATmalerwinkl.com www.malerwinkl.com

TROMSDORFF, Helga A 24

TROPPER, Elisabeth A 99 elisabeth.tropperATgmail.com

TRUMMER, Garfield F 109 garfieldATmur.at www.garfield-art.com

TRUMMER †, Hans A 24,92

TRUMMER, Helmut AF 9 trummer.helmutATme.com

TRUMMER, Margit A 42,43,45,49,52,60,66,76,81,83,97,100

TRUMMER, Thomas A 54

TRÖTHAN, Martin Z 21

TSCHEPPE †, Andreas A 15

TSCHERKASSKY, Peter A 48 peterATtscherkassky.at www.tscherkassky.at

TSCHIDA, Michael A 26 michael.tschidaATkleinezeitung.at

TSCHIRTNER, Oswald Z 23

TSU-TSE, Z 55

TUCKOW, Erich Z 81

TURRINI, Peter A 16,24,100

ULRICHS, Timm A 48

ULRYCH, Thomas Z 107

ULZ, Gerhard A 31

UNERTL, Franz Xaver (Ps.) A 95,97

UNGER, Franz A 3,7,9,52

UNGER, Heinz Rudolf A 55,100 officeATheinz-rudolf-unger.at www.heinz-rudolf-unger.at

UNGOR, Karin A 20

UNSELD, Siegfried A 35,100

UNTERWEGER †, Jack A 23

URBAN †, Hartmut Z 13

URBAN-HODNY, Maria A 11,24

URBANKOVA, Alena A 11

URHAHN, Franz-Rudolf A 75

URRO, Alexander A 33,36

URSIN, Annelies Z 58

UTRI, Helmut F 37,43,68

VALDEZ, Marino Z 99

VALENTINO, Valdemar A 71

VALLASTER, Adolf A 78,95 adolf.vallasterATaon.at

VALTA, Alfred (Hrsg. v. Hugo Fruhmann, 62) A 62

VAN DER KALLEN, Wim F 3

VAN DER LEEDEN, Birgit A 99 bua.vdleedenATt-online.de

VAN HENGEL, Willi A 101 vanhengelATt-online.de www.vanhengel.de

VAN ORSOUW, Michael A 58

VARVASOVSZKY, Laslo AZ 43,55,58,74

VASIK, Monika A 99 dr.monika.vasikATaon.at www.monikavasik.com

VAVRA, Inge FZ 24,29,37,84 inge.vavraATutanet.at

VEDERNJAK, Del (eig. Adelbert Vedernjak)A 21,38

VEITER, Karl Theodor A 104 teddy.veiterATgmail.com

VERUNSICHERUNG, ERSTE ALLGEMEINE (u. a. Thomas Spitzer) Z 13

VESCHI, Dolores Z 28

VICTOR, Wolfgang FZ 83,84,88,101,102,103,109 w.victorATliwest.at

VIEHWEGER, Gerald Z 21

VIEIRA, Armenio A 71

VIETH, Günter Z 41

VOGELTANZ, Jörg Z 73 joerg.vogeltanzATchello.at www.vogeltanz.at/website/curriculum.html www.vogeltanz.at/website/links.html www.prequel.at www.vogeltanz.at

VOGL, Eleonore F 36

VON BEYME, Claus A 19

VON DANNEN, Egonia (Madeleine Brück) A 20

VON HARTUNGEN, Christoph A 21

VON LAPSCHINA, Lena F 101 lenaATculturepress.at

VON MENGDEN †, Ella A 12

VON ULMANN, Elisabeth A 78

VON WERLHOF, Claudia A 18,19 Claudia.Von-WerlhofATuibk.ac.at

VON ZIEROTIN, Edmond Z 60

VORMAYR, Andreas K 106 mailATandreasvormayr.at

VOZENILEK, Robert A 92 lokalcowboyATyahoo.de http://members.chello.at/der.lokalcowboy

VUJICA, Peter (Peter Daniel Wolfkind) A 16,29

VYORAL, Hannes A 14,27 hannes.vyoralATchello.at

W., Bernd Z 19

WABL, Christian A 30,33

WACLIC, Alois Z 13

WAGNER, Achim A 81,84 www.achimwagner.com

WAGNER, Evalie A 104 evalie_wagnerATyahoo.de

WAGNER, Gerd (Wage) A 1,3,100

WAGNER, Jasmin F 75

WAGNER, Justinus Aspasios F 92 juaswaATyahoo.com mailATbilderleben.com www.bilderleben.com/portfolio.htm

WAGNER, Marion Z 101 marion.wagner23ATgmx.net

WAGNER, Walter A 81

WAHLHÜTTER, Marion F 62,66,70

WAIBEL, Katharina A 82

WAIS, Bernd A 21

WAITZ, Peter A 18,43 dieerzeugerATaon.at

WALASCHEK, Doris Z 81 dwalaschekATgmx.at

WALDER, Günter A 23

WALDORF †, Günter AZ 17,85

WALKENSTEINER, Niclas (Niclas Anatol) Z 69 niclas.anatolATgmx.net

WALL, Richard AFZ 62,66,78,82,84 arte.wallATgmail.com www.richardwall.at

WALLAND, Gerald K 104 gerald.wallandATa1.net

WALLMANN, Hermann A 41

WALLMÜLLER, Karin AF 55,101 k.wallmuellerATaon.at

WALLNER, Christian A 34,59

WALLNER, Johannes Z 78

WALSER, Martin A 64,92,100

WALTGREN, Mimsen Z 16

WALZ, Georg A 106 georgwalzATgmx.net www.georgwalz.de

WALZL, Wolfgang Z 91

WAMPERA, Ingo A 8

WANKE †, Johannes Z 28,39,62

WANKO, Martin G. A 73,78 officeATm-wanko.at www.dieflut.at www.m-wanko.at www.m-wanko.blogspot.com

WASSERMANN, Heinz P. A 84,92 hwassermannAThotmail.com

WASSILEWA, Irina Z 88

WATZKE, Heribert A 7-10,12,13,14,15,18,20,StB 82,28,31,100 heribert.watzkeATrdls.nestle.com hbwatzkeATbluewin.ch

WATZKE, Reinhard A 15

WEBER, Felix F 10,20

WEBER, Robert Z 23

WEBER, Stefan (Drahdiwaberl) AFZ 11,12,13,21,43

WEBER-UNGER, Margret Z 101,102 margret_schAThotmail.com

WEBERN, Georg (Reinhold und Georg) F 66

WECHTITSCH, Michael A 4

WECHTITSCH, Susanne F 78 susawe-artATgmx.at susawe-art.weebly.com

WEDAM, Britta A 107 britta.wedamATgmx.at

WEDLER, Rainer A 103,106 rainer.wedlerATgmx.de

WEGENSCHIMMEL, Peter A 102 p.wegenschimmelATyahoo.de

WEGERER, Michael Z 97,99,109 Mike.WegererATaon.at http://mike%2Ewegereraon.at/ www.mikewegerer.com/

WEGNER, Bettina A 18

WEIHSMANN, Helmut AF 37,39,52 hweihsmannATaon.at

WEILER, Ingomar A 25,84,89 ingomar.weilerATuni-graz.at

WEIN, Paul A 16,40

WEINBERGER, Johannes A 88 ozelotATweb.de

WEINHALS †, Bruno A 13,29,31,39,43

WEINSTEIN, Peter AZ 78,101

WEIS, Wolf (eig. Wolfgang Weisgram) A 43

WEISGRAM, Wolfgang (Wolf Weis) A 43

WEISSENBORN, Theodor A 102

WEITENDORF, Christiane Z 20

WEJWAR, Sepp A 13

WENDL, Gerhard A 75

WENKE, Gabriela A 55,74

WENNE MUTH, Gerd (eig. Gert Wennemuth) A 37

WENZL, Hartmut Z 19

WERBA, Volker Z 13,15

WESEMANN, Anke A 106

WESTPHAL, Juliane A 82

WEYAND, Roman Z 92,97 rhw.1ATgmx.at

WHALEN, Philip A 88

WHITE, Eduardo A 71

WIDHALM, Friedrich A 23 wohnzimmerATdfw.at www.niwa.at/wohnzimmer

WIEDENMEIER, Werner A 47,49,50

WIENER, Barbara A 62

WIENINGER, Manfred A 33,104 marek_miertATyahoo.de www.manfredwieninger.com

WIESER, Franz Z 107 evawieserAThotmail.com

WIESER, Friedrich F 2

WIGGERSHAUS, Renate A 42

WILHELMER, Michaela A 89a,90

WILLMANN, Manfred F 23

WILLNAUER, Jörg Martin A 26,32,49,55 willnauerATwillnauer.at www.derkahlesaenger.com

WIMMLER, Karl A 38,104 karlwimmlerAThotmail.com

WINKLER, Gerhard A 14

WINKLER, Richard A 85

WINKLER, Ron A 84,89 ron.winklerATweb.de

WINTER, Mona A 45,50

WINTER, Rainer A 23

WINTER, Riki A 11,33,36,55,74,100 erwa-winterATgmx.at

WIPLINGER, Peter Paul AF 12,19,26,90,92,107,109 p.p.wiplingerATchello.at http://ejournal.thing.at/litprim/wipp/index.html

WISCHENBART, Rüdiger AF 4,13,21,29,40,41,47,100 ruediger.wischenbartATunivie.ac.at

WITEK, Johannes A 99,103,104 johannes.witekATgmx.net

WITTIB †, Monica A 66

WITZEL, Herbert A 78

WÖHRY, Elfriede A 66 ewoehryATaon.at

WOLF, Gery F 91

WOLF, Martin A 20

WOLF †, Peter A 81

WOLF, Werner A 27,43

WOLFKIND, Peter Daniel (eig. Peter Vujica) A 16,29

WOLFMAYR, Andrea A 12,13,15,StB 80,17,18,21,24,29,31,33,58,66,78 andrea.wolfmayrATstvp.at

WOLFSCHWENGER, Hans F 25

WOLFSEGGER, Michael A 17

WOLLENBERGER †, Knud A 82

WOLLMANN, Jörg ZK 13,14,16,40,99 j.wollmannATchello.at

WONDRATSCH, Irene A 97,101 irene.wondratschATchello.at

WOSCHITZ, Alfred AZ 22,23 awoschitzATgmx.at

WÜNSCH, Ernst A 64

WÜRSCHINGER, Wolfgang A 10

WÜST, Ursula F 28

WUKOUNIG, Reimo (Reimo Wukonig) Z 30,104

WUKONIG, Reimo (eig. Reimo Wukounig) Z 30

WULFF, Magnus A 76,78

WURM, Wolfgang A 109 WorldWideWolfgangATonline.de www.spazierendenken.de

WURM, Erwin Z 33,34

WURSCHER, Kurt A 24

WURZELRAINER, Ericka A 92

XITU, Uanhenga A 71

YANG-MOCNIK, Franz (Franz Motschnig) Z 18,19,38,109 yanghanAThotmail.de http://yangmocnik.com

YEDIDSON, Meira Z 23

YÜAN-MING, T'ao A 88

ZAHORNICKY, Robert K 92 zahorATzahor.net http://zahor.net

ZAJC, Dane A 6

ZALTO, Franz A 37

ZANCANELLA, Hans Z 16,20

ZANDER, Wolfgang A 81,83

ZANKL, Sonja A 89a,90

ZAUNER, Hansjörg A 42 hanszaunerATyahoo.de

ZEBINGER, Christine A 20,21,22,24,28,31,34

ZECHMEISTER, Waltraud AK 104,106,107 waltraud.zechmeisterATchello.at

ZECHNER, Heinz A 25,41

ZEGLOVITS, Heinz A 19

ZEH, Sibylle Z 59

ZEICHEN, Christina A 89a,90

ZEPPL-SPERL †, Robert Z 30,31,32,40,55

ZERWAS, Manuel A 107 manuel.zerwasATweb.de

ZIER, O. P. (eig. Othmar Zierlinger) A 20,21 o.p.zierATsbg.at www.literaturnetz.at

ZIERLINGER, Othmar (O. P. Zier) A 20,21 o.p.zierATsbg.at www.literaturnetz.at

ZILLING, Bernhard AZ 84,92,101,104,109 Bernhard.ZillingATgmx.net www.bernhard-zilling.de

ZINGG, Reto A 95

ZINKANELL, Bruno A 26

ZINKANT, Hendrik A 101 Hendrik.ZinkantATgmx.de

ZINKL, Herbert A 28 herbert.zinklATaon.at

ZISSERNIG, Roswitha A 89a,90

ZITKO, Otto Z 39

ZMUGG, Hans A 7

ZOBL †, Wilhelm A 31,32

ZOGMAYER, Leo Z 38,40,41,55,64,88 leo.zogmayerATaon.at

ZOITL, Moira Z 59

ZOLLY, Peter Z 33,41

ZOLLY, Fabio Z 22,33,34,43,47,62

ZOPPELT, Alfred A 95 alfred.zoppeltATutanet.at

ZOTTER, Hans K 48

ZOTTER, Hans A 26

ZRENNER, Walter A 60,64,66,82

ZSAITSITS, Stefan K 97 z.stefanATgmx.at

ZUBER, Barbara A 14

ZUCK-GEISZLER, Josef A 24,76,78,90

ZÜFLE, Manfred A 47

ZURBRÜGG, Christina A 58 zurbrueggAToffline.co.at www.zurbruegg.cc www.gams.cc

ZWIRNER †, Erich A 14

24.1.17/S-Z/Sterz 111